Các lệnh cơ bản DirectAdmin

Cài đặt NaNO ( trình edit file )

Để làm theo hướng dẫn bài viết trước hết phải cài Nano editor

Hướng dẫn cơ bản:
Sau khi sửa file xong, để thoát nhấn Ctrl + X
Sau đó nhấn:  Y ( để lưu ) – N ( để thoát không lưu )
Enter để xác nhận

Thêm Ram cho vps (swap) – biến một phần lưu trữ thành ram

Kiểm tra ram – kiểm tra đã tạo swap chưa ( nếu tạo rồi muốn chỉnh sửa xuống bước xóa – rồi tạo lại swap )

Tạo Swap – ở đây tôi tạo 6Gb ( ví dụ ram bạn 3gb thì bạn tạo swap x 2 lần = 6gb ) thay 6G thành số Gb cho phù hợp với VPS của bạn

Xóa Swap

Php extension

Các tính năng mở rộng cho PHP

Cài SSL

Cài đặt IMap

Tối ưu Mysql

Hoạt động trên CentOS and MySQL 5.6

Chỉnh sửa file php.ini

Là nơi thay đổi toàn bộ hệ thống: max_execution_time , memory_limit , file_uploads , upload_max_filesize …. chỉnh sửa dùng trình nano. Thay đổi ver php cho phù hợp với php của bạn đang chạy , ở ví dụ này mình đang làm ver php 7.2 -> php72

Cài đặt 2 phiên bản PHP

Thay đổi ver php cho phù với nhu cầu của bạn ( ở đây mình đang chọn 7.1 và 5.6 ). Tương tự nâng cấp ver Php chúng ta cũng chạy lệnh này chỉ là chọn phiên bản cao hơn

Cập nhật Apache

Chống brute force login attacks ( Tấn công mạng dạng dò pass )

Sau khi cài cái này chúng ta login quyền admin set login thất bại bao nhiêu lần nó sẽ chặn ip đó – và sau bao lâu ko chặn ip đó nữa ( chặn vĩnh viễn )
( Hướng dẫn áp dụng với centos 6, đối với centos 7 hướng dẫn gốc: tại đây )

Cài ConfigServer Security & Firewall cho DirectAdmin

Xóa ConfigServer Security & Firewall

Cập nhật Mysql ( Nếu muốn – cài lại – nâng cấp)

Thay đổi ver Mysql cho phù với nhu cầu của bạn ( ở đây mình đang chọn 5.6 )

Đổi port 2222 ( DirectAdmin ) và 22 ( SSH )

Để tăng sự bảo mật để tránh sự nhòm ngó của một số người tấn công hay Ddos chúng ta nên đổi port cho an toàn hệ thống của chúng ta.
Bước 1: Mở port cần mở ví dụ ABCD ( thay 2222 )  XYZ ( thay 22 )
Tắt tường lửa của VPS

Thay 2222 thay bằng ABCD trong 2 file sau

Thay 22 bằng XYZ trong file

Chạy lệnh cập nhật cổng Directadmin và SSH

Login được bằng 2 port mới chúng ta mới làm bước 2 tiếp dưới ( không được chúng ta nên quay lại port 2222 và 22 )

Bước 2: Cập nhật lại tường lửa

Bước 3: Chỉnh sửa port tường lửa

Hiện ra và thay 2222 bằng ABCD22 bằng XYZ sau đó khởi động lại tường lửa, và kiểm tra xem có port ABCD trong đó chưa

Sau khi đổi port 2222 thành ABCD khiến đăng nhập Roundcubemail không đổi được mật khẩu , nên chúng ta sẽ sửa 2222 thành ABCD trong file config.inc.php ( lưu ý roundcubemail-1.3.8 có thể thay đổi phiên bản, nên url sẽ thay đổi )

Thay đổi Mysql thành Mariadb ( nếu muốn )

Cài SpamAssassin cho hệ thống mai ( centos )

Nên khởi động lại hệ thống bằng các lệnh sau

Thay ngôn ngữ

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Dịch vụ cài Da đến 2038 – Đầy đủ tính năng

Cam kết không có shell, và chúng tôi không cài qua Teamview hay các phần mềm điều khiển máy tính từ xa

Da ver mới nhất giá 400k – Từ vps lần sau trở đi sẽ giảm 100k


Hoàn thành phép tính dưới đây

Sau khi gửi nội dung vui lòng thanh toán, nội dung chuyển khoản là số iP, thông tin thanh toán tại đây

Các lệnh DirectAdmin
Đánh giá mẫu

094 99 66 001