Image Alt

Chính sách thu thập và bảo mật thông tin Khách hàng

Trang Chủ » Chính sách thu thập và bảo mật thông tin Khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật những thông tin do Khách hàng cung cấp trong quá trình truy cập website https://weblamdong.com/. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật thu thập và bảo mật thông tin Khách hàng” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Quý khách.

1. Phạm vi và mục đích thu thập thông tin cá nhân

– Chúng tôi sử dụng các thông tin về họ tên, số điện thoại, email do Quý khách nhập tại “Liên hệ” để hỗ trợ Quý khách giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin về dịch vụ của chúng tôi trong trường hợp Quý khách có yêu cầu.

– Chúng tôi có thể thu thập thông tin Quý khách từ việc truy cập website thông qua việc sử dụng “Google analytics”. Đây là công cụ cho phép ghi lại dữ liệu về số lượt truy cập vào các mục hoặc các sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu tại website cũng như mức độ quan tâm của Quý khách đến sản phẩm, dịch vụ. Những thông tin chúng tôi thu thập không liên quan đến thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi chỉ dùng các thông số này để theo dõi và cải thiện hoạt động của trang web, nhằm tạo sự thuận tiện và sử dụng dễ dàng hơn cho Quý khách và các Khách hàng truy cập khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thực hiện, quản trị và quản lý các hợp đồng/thỏa thuận hoặc tài liệu liên quan khác giữa khách hàng và chúng tôi gắn với việc chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ và nhằm mục đích phát triển kinh doanh, bao gồm:
• cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp cho khách hàng,
• liên hệ và thông tin với khách hàng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc các thông báo, chương trình, sự kiện hoặc cập nhật khác mà khách hàng đã hoặc chưa đăng ký nhận,
• gửi cho khách hàng các tư liệu chào hàng, quảng cáo và tiếp thị, bao gồm mục đích quảng cáo cá nhân hóa hướng đến khách hàng,
• phân tích hiệu quả kinh doanh của chúng tôi, cải thiện và phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và cải thiện trang web của chúng tôi
• nhằm các mục đích tiếp thị và quảng bá khác được pháp luật cho phép.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Quý khách gửi yêu cầu hủy bỏ tới chúng tôi bằng cách gửi thư trực tiếp đến địa chỉ Công ty hoặc gọi điện, gửi email đến địa chỉ được thể hiện tại website này.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

– Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin của Khách hàng được giữ bí mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho Khách hàng. Chúng tôi có các công nghệ bảo mật và hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng.

– Chúng tôi có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi Khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là Khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó Khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

– Chúng tôi không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

• Địa chỉ: 18A Nguyễn Du, Liên Nghĩa, Đức Trọng Lâm Đồng

• Điện thoại: 0949966001.
• Email: info@weblamdong.

6. Cập nhật, Chỉnh sửa hoặc Xóa

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và xử lý. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhập, điều chỉnh hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập. Nếu chúng tôi được khách hàng thông báo rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của khách hàng mà chúng tôi đã thu thập đã không còn chính xác, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện những chỉnh sửa phù hợp dựa trên thông tin cập nhật mà khách hàng cung cấp.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng. Khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của khách hàng khỏi các hệ thống hiện hành của chúng tôi .

Quý khách có thể gửi email yêu cầu đến email info@weblamdong.com hoặc gọi điện thoại tới số 0949966001 để Cập nhật, Chỉnh sửa hoặc Xóa. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của khách hàng về việc xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc ngừng đăng ký nhận thông tin, tư liệu tiếp thị và quảng cáo từ chúng tôi, chúng tôi sẽ mất tối đa 02 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của khách hàng và thực hiện đề nghị này trên các hệ thống của chúng tôi

Đặt Hẹn
094 99 66 001