Image Alt

Kết nối hệ thống server tại weblamdong.com

Trang Chủ » Kiến thức » Kết nối hệ thống server tại weblamdong.com

Kết nối hệ thống server tại weblamdong.com

Weblamdong.com cấu hình kết nối cho bạn

Để kỹ thuật của weblamdong cài đặt cho bạn, Vui lòng gửi các thông tin sau tới zalo 0949966001

  • Nơi bạn mua tên miền ( Nhà cung cấp tên miền cho bạn )
  • Tên đăng nhập
  • Mật khẩu

Nếu bạn muốn tự cấu hình tên miền về server của weblamdong.com:

Cách 1: Tên miền có kết nối nameserver, dùng nameserver sau và không cần cài đặt thêm gì nữa.

ns1.weblamdong.com
ns2.weblamdong.com

Cách 2: Tên miền không có kết nối nameserver thì cấu hình theo ip.

Bạn gửi địa chỉ trang web này cho kỹ thuật ( nơi cung cấp tên miền ) để họ cấu hình cho bạn

A. Cơ bản – chỉ để website kết nối với server

150.95.111.136

B. Cấu hình cao hơn để gửi nhận mail – Cấu hình giúp những email của web bạn gửi đi sẽ được vào hộp thư đến google

Kiểu Tên Giá trị
A tên miền của bạn 150.95.111.136
A * 150.95.111.136
A ftp 150.95.111.136
A mail 150.95.111.136
A pop 150.95.111.136
A smtp 150.95.111.136
A www 150.95.111.136
MX tên miền của bạn 10 mail
TXT tên miền của bạn “v=spf1 a mx ip4:150.95.111.136 ~all”
TXT x._domainkey Liên hệ (*)

Ghi chú: (*) Mỗi tên miền là mỗi key khác nhau nên cần liên hệ weblamdong.com để lấy dữ liệu điền vào

Đánh giá: Kết nối hệ thống server tại weblamdong.com

Kết nối hệ thống server tại weblamdong.com
5 sao trên 4 bình chọn
Đặt Hẹn
094 99 66 001