Image Alt

Hướng dẫn tạo, xóa, thay đổi kích thước cho swap Centos 7

Trang Chủ » Kiến thức sử dụng Directadmin » Hướng dẫn tạo, xóa, thay đổi kích thước cho swap Centos 7

Hướng dẫn tạo, xóa, thay đổi kích thước cho swap Centos 7

Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM đầy . Nếu VPS ram ít thì có thể làm theo hướng dẫn thay đổi swap để tăng sức mạnh cho VPS

Trước tiên chúng ta kiểm tra xem đã có swap bằng lệnh

#

free -m

#

Như hình dưới đã có swap

Nếu em đã có rồi mà chúng ta cần thay đổi kích thước cho phù hợp thi làm như sau:

Xóa Swap

swapoff -v /swapfile
/swapfile swap swap defaults 0 0
rm -f /swapfile

Sau khi xóa rồi chúng ta sẽ tạo lại

Thêm Mới:

Dung lượng swap được tính bằng: Số Gb x 1024 = dung lượng ( ví dụ dưới 4096 ) – theo nhiều người cho rằng lấy hơn 1.5 lần so với ram của bạn hiện tại.

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile count=4096 bs=1MiB//chờ chạy lệnh sau
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile


// kiểm tra lại lệnh
free -m

Điều chỉnh giá trị Swappiness

sysctl vm.swappiness=10

Điều này có nghĩa hệ thống sẽ bắt đầu sử dụng swap khi Ram thật chỉ còn trống 10% ( mặc định là 30% )

Để tham số này không bị thay đổi mỗi khi khởi động lại, hãy mở file /etc/sysctl.conf

#cài đặt trình chỉnh sửa nano
yum install nano -y 


#chỉnh sửa
nano /etc/sysctl.conf

Thêm dòng sau vào cuối file và lưu lại

vm.swappiness=10

Tiếp theo các bạn mở file /usr/lib/tuned/virtual-guest/tuned.conf tìm và sửa vm.swappiness giá trị = 10

nano /usr/lib/tuned/virtual-guest/tuned.conf
vm.swappiness = 10

 

Đánh giá: Hướng dẫn tạo, xóa, thay đổi kích thước cho swap Centos 7

Hướng dẫn tạo, xóa, thay đổi kích thước cho swap Centos 7
5 sao trên 1 bình chọn

Viết bình luận

Đặt Hẹn
094 99 66 001