Image Alt

Cài đặt Tường lửa CSF cho Directadmin – ConfigServer Security & Firewall for Directadmin

Trang Chủ » Kiến thức sử dụng Directadmin » Cài đặt Tường lửa CSF cho Directadmin – ConfigServer Security & Firewall for Directadmin

Cài đặt Tường lửa CSF cho Directadmin – ConfigServer Security & Firewall for Directadmin

Dùng lệnh dưới đây để cài tường lửa cho directadmin

wget --no-check-certificate http://files.directadmin.com/services/all/csf/csf_install.sh
/bin/sh ./csf_install.sh

 

Đánh giá: Cài đặt Tường lửa CSF cho Directadmin – ConfigServer Security & Firewall for Directadmin

Cài đặt Tường lửa CSF cho Directadmin – ConfigServer Security & Firewall for Directadmin
5 sao trên 3 bình chọn

Viết bình luận

Đặt Hẹn
094 99 66 001