Image Alt

Chuyển tên miền sang USER khác trên Directadmin

Trang Chủ » Kiến thức sử dụng Directadmin » Chuyển tên miền sang USER khác trên Directadmin

Chuyển tên miền sang USER khác trên Directadmin

Chuyển tên miền sang USER khác trên Directadmin

cd /usr/local/directadmin/scripts
./move_domain.sh domain.com user-cũ user-mới

 

Đánh giá: Chuyển tên miền sang USER khác trên Directadmin

Chuyển tên miền sang USER khác trên Directadmin
5 sao trên 3 bình chọn

Viết bình luận

Đặt Hẹn
094 99 66 001