Image Alt

Bảo vệ phpMyAdmin

Trang Chủ » Kiến thức sử dụng Directadmin » Bảo vệ phpMyAdmin

Bảo vệ phpMyAdmin

Thường thì chúng ta login phpMyAdmin của chúng ta bằng link https://ten mien cua ban.com/phpMyAdmin/ 

Theo giao diện như sau:

Đây là một lỗ hổng đế hacker tấn công Brute Force Attack kiến mysql quá tải và kiến website của bạn chậm hoặc tệ hơn nữa là ngưng Mysql và website sẽ ko truy cập được.

Thường thì các Panel quản trị VPS Free sẽ không đóng chức năng này và nguy cơ bị tấn công rất cao.

Để khắc phục tình trạng trên Directadmin có phương pháp tắt login trên và tích hợp login trong quản trị tên miền, để tắt chức năng login trên và đăng nhập từ hệ thống của bạn ta dùng lệnh sau

Yêu cầu: Phiên bản DirectAdmin 1.59 trở lên

cd /usr/local/directadmin/
./build update
./build set phpmyadmin_public no
./build phpmyadmin
./directadmin set one_click_pma_login 1
service directadmin restart
./build phpmyadmin

 

Đánh giá: Bảo vệ phpMyAdmin

Bảo vệ phpMyAdmin
5 sao trên 3 bình chọn

Viết bình luận

Đặt Hẹn
094 99 66 001