Image Alt

Thay đổi cổng đăng nhập directadmin 2222

Trang Chủ » Kiến thức sử dụng Directadmin » Thay đổi cổng đăng nhập directadmin 2222

Thay đổi cổng đăng nhập directadmin 2222

Để bảo mật cho quản trị Directadmin , và chống Brute force attack thì chúng ta nên đổi cổng đăng nhập directadmin 2222 mặc định cho directadmin thành cổng cá nhân mỗi người

Bước 1: Mở cổng trong tường lửa

Trước tiên vào CSF trên directadmin

http://IP của bạn:2222/admin/plugins/csf?path=index.html

Click vào Firewall Configuration

Ở những ô TCP_IN , TCP_OUT thêm cổng cần đổi vào – ví dụ 1234

Bước 2: Thay đổi cổng

Đăng nhập SSH bằng root vào đường dẫn dưới đây

/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

tìm port=2222

thay số 2222 bằng số bạn muốn ví dụ 1234

Khởi động lại Directadmin và đăng nhập cổng mới

service directadmin restart

và giờ login bằng địa chỉ: ip:1234

 

Đánh giá: Thay đổi cổng đăng nhập directadmin 2222

Thay đổi cổng đăng nhập directadmin 2222
5 sao trên 5 bình chọn

Viết bình luận

Đặt Hẹn
094 99 66 001